Sluiten

Wij horen graag
uw ervaringen met
Veranderzaken.

Klik hier en laat
een bericht achter >

 • Annemarie Joosen
  Marktplaats en Madurodam

  Ton heeft zowel het sales & marketing team van Madurodam als van Marktplaats begeleidt bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking en de persoonlijke ontwikkeling van teamleden resulterend in het vergroten van de impact van het team bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Ton combineert een talent voor scherpe observaties met empatisch vermogen en humor Hij houdt op een directe en open manier iemand de spiegel voor waardoor het voor iedereen een uitnodiging is om kritisch naar zichzelf te kijken en te ontdekken waar aanknopingspunten liggen voor persoonlijke groei. Ik ervaar regelmatige de positieve uitkomsten van deze sessies zowel op persoonlijk vlak als binnen mijn team en ik beveel Ton daarom ook van harte aan!
 • Lien
  Bedrijf

  De cursus ' Coaching in en als beroep!' is een absolute aanrader! Door eigen inzichten en ontdekkingen leer je anderen 'lezen'. Je krijgt allerlei modellen aangereikt om als coach aan de slag te gaan. Ton en Hidde zijn goede, zeer ervaren en leuke trainers en in staat jou net zo enthousiast te maken voor het beroep van coach als zij zijn. Veel plezier!
 • Joris van Dijk
  Directeur Madurodam

  Naast het leveren van de afgesproken resultaten heeft Ton de gave om mensen te raken en voor zich te winnen.

Verandering is de enige constante. Organisaties moeten zich voortdurend ontwikkelen om bestaansrecht te behouden, effectief te zijn en succesvol. Veranderzaken helpt organisaties te transformeren. Niet met trucjes, maar van binnenuit. Door via een voortdurende dialoog een open bedrijfscultuur te creëren. Een omgeving waar medewerkers kunnen presteren en waar verandering - verbetering - onderdeel is van de dagelijkse praktijk.

Je zou kunnen zeggen dat ik een spiegel ben voor mensen: ik lieg niet, ik confronteer, vertel de waarheid en zoek naar de altijd achterliggende waarheid.
Niets is wat het lijkt! | Ton Keunen

Over Ton Keunen

Download hier de flyer ‘Zin in Dertig’ - Een uniek coach programma voor mensen in hun Drukke Dertiger Jaren met flinke levensvragen.
Ambities in werk, leven en liefde zijn soms lastig te combineren. Wij gaan je helpen om orde op zaken te stellen. Zin in Dertig start 3 sept om 09.00 uur, het eindigt 5 sept om 16.00 uur.

Download hier de flyer "Coaching in en als beroep!" – basis en advanced
Voor iedereen die coach wil worden of coaching in zijn beroep wil toepassen
Twee dagen of zes avonden, start in april, mei of juni

You have the brains
in your head.

You have feet
in your shoes.

You can steer yourself
any direction you choose.

You’re on your own.

And you know
what you know.

And YOU are the one
who’ll decide where to go...

diensten
Veranderen Reorganiseren Coachen Trainen
Sluiten

Veranderen

Professionals en organisaties moeten mee met hun tijd om bestaansrecht te houden en succesvol te zijn. Sterker nog, door meer aan de voorhoede van verandering te opereren, vergroten zij hun uitdaging en winstkansen!

Veranderen is een proces. Het moet van binnenuit gebeuren. In een transformerende organisatie heeft iedereen iets anders te winnen. Dat kan argwaan en angst opwekken, met veranderweerstand als gevolg. Daar komt bij dat de veranderweerstand soms zichtbaar en soms onzichtbaar is. Daarom moet een veranderaanpak naadloos passen bij organisatie en mens.

Een zorgvuldige analyse van de situatie en het realiseren van motivatie en draagvlak zijn cruciaal. Veranderzaken weet dat een verandertraject zonder ‘gedoe’ niets verandert. Maar door een stip op de horizon te plaatsen en het positieve van de verandering voor iedereen zichtbaar te maken, zal het slagen. Uiteindelijk zullen medewerkers zich beter, fijner en gelukkiger voelen in de nieuwe situatie. Met een grotere productiviteit en effectiviteit als gevolg.

Reorganiseren

In de optiek van Veranderzaken is een reorganisatie vooral een kans. Een uitgelezen moment voor duurzame ontwikkeling van de organisatie. Veranderzaken begeleidt organisaties bij het herstructureren van bedrijfsprocessen. Met een team van competente en gemotiveerde medewerkers zorgen we voor een beter product, een betere dienst en een beter financieel resultaat.

Reorganisatie heeft alles te maken met structuur. Het draait erom een systeem dat niet wenselijk functioneert - of samenkomt met een ander systeem - te transformeren in een nieuwe organisatie die goed en toekomstbestendig functioneert.

Veranderzaken neemt bij reorganisaties een rol naast de directie. Samen bepalen we waar we naartoe willen. In een sfeer van openheid en onderlinge betrokkenheid werken we stap voor stap naar het beoogde eindresultaat. Veranderzaken analyseert en adviseert bij iedere stap. De nieuwe structuur toetsen wij voortdurend aan de menselijke maat. We treden ook op als verbindende factor tussen diverse onderdelen in de organisatie zoals directie, middenmanagement, medewerkers, OR en vakbonden.

Coachen

Individuele coaching
Mensen nemen veel bagage mee uit het verleden. In onze vroege levensjaren nemen we al besluiten over onszelf en onze omgeving. Naarmate we deze besluiten vasthouden, verworden ze tot een patroon (een script) voor ons denken en handelen. Soms belemmeren deze patronen onze persoonlijke groei en ons functioneren in een organisatie. Coaching kan dan uitkomst bieden.

Veranderzaken geeft met de beproefde methode Transactionele Analyse (TA) vorm aan persoonlijke coaching. Door de scripts die een coachee zich eigen heeft gemaakt te analyseren ontstaat een mogelijkheid om ze om te buigen. Via het stimuleren van kleine gedragsveranderingen, kunnen coachees uiteindelijk groot en blijvend resultaat boeken. Met meer energie, productiviteit, zelfvertrouwen en levensgeluk als positief gevolg.

Teamcoaching
Teams die effectiever willen werken, hebben veelal een externe impuls nodig. Veranderzaken legt snel de vinger op de zere plek. We confronteren teams met hun eigen gedrag. Met gerichte opdrachten leren teamleden bijvoorbeeld verantwoordelijkheid nemen en respect te ontwikkelen voor elkaar. Zo kunnen teams effectiever communiceren en samenwerken.

Trainen

Wij noemen trainen 'het behendig maken van mensen in een groep'. Dat kan gaan om goed communiceren, managen, samenwerken, onderhandelen, verkopen en vele andere vaardigheden. Het grote verschil met coachen is dat bij trainen de gewenste competentie al vaststaat. Waar je bij coaching eerst gaat ontdekken wat er nodig is, ga je bij training gericht op weg naar de vereiste vaardigheden.

Veranderzaken zet trainingen in als de vraag naar competenties in een organisatie is veranderd of als blijkt dat bestaande competenties niet (meer) toereikend zijn. Wij ontwikkelen trainingen veelal op maat en geven ze met behulp van specialisten in het vereiste vakgebied. Daarnaast zetten we regelmatig acteurs in om trainees de theorie in de ‘praktijk’ te laten oefenen.

Veranderzaken ontwikkelt en begeleidt groepen van 5 tot 80 personen. Bijvoorbeeld met betrekking tot:

 • directie en managementtrainingen
 • communicatietrainingen
 • verkooptrainingen
 • 'train-the-trainer' voor teambuilding
 • visie-ontwikkeling
klanten
ReferentiesCases
Sluiten

StaatsloterijMadurodamSensire

Opdracht: Naar een commerciëlere cultuur

De Staatsloterij – van oudsher onderdeel van het Ministerie van Financiën - worstelde met een gebrek aan commercieel denken van medewerkers. Veranderzaken ging aan de slag met het ontwikkelen van de organisatiecompetenties. Functieprofielen werden aangescherpt, diverse medewerkers ondergingen toetsing van hun commerciële competenties via assessments, en de stijl van leidinggeven werd in één lijn gebracht met de organisatiedoelstelling. Terwijl het medewerkersbestand met 30% daalde, noteerde De Staatsloterij in twee jaar tijd een omzetstijging van 300 miljoen Euro.

StaatsloterijMadurodamSensire

Opdracht: Medewerkers op één lijn krijgen met de revitaliseringsstrategie

Madurodam zag het aantal bezoekers sterk dalen. Het park besloot tot een ingrijpende verbouwing en aangepast aanbod. “Kinderen willen tegenwoordig niet meer alleen passief naar dingen kijken”, stelde directeur Joris van Dijk. “Ze willen zelf actief dingen doen.” Dus is Madurodam veel interactiever gemaakt. Veranderzaken verzorgde het interim HR Management in deze periode. We werkte aan het op één lijn krijgen van de medewerkers met de nieuwe visie en strategie van de organisatie.

StaatsloterijMadurodamSensire

Opdracht: Ondersteunende diensten reorganiseren en nieuwe visie implementeren

Zorgorganisatie Sensire startte in 2009 met een integrale vernieuwing van de organisatie, genaamd Bewogen Bewegen. Doel was een fundamentele omslag maken van een verticale hiërarchische ‘bureaucratie’ naar een horizontale netwerkorganisatie waarin de relatie klant-medewerker centraal staat. Veranderzaken begeleidde de reorganisatie van de ondersteunende diensten. De bedrijfsprocessen werden herontworpen en de medewerkers en teams getraind in het zelfsturend en zelfverantwoordelijk denken en handelen. Veranderzaken leverde daarmee een bijdrage aan de totstandkoming van de visie Bewogen Bewegen, waarbij de relaties tussen cliënt, medewerker en organisatie aanzienlijk veranderde.

MadurodamTNTSensireHet Stormt

Joris van Dijk, Directeur Madurodam

"Sinds 2008 heb ik bij de Nederlandse Staatsloterij en Madurodam met veel plezier en succes met Veranderzaken samengewerkt. Ton Keunen (red. directeur Veranderzaken) is een bouwer, maakt tempo en pakt door. Naast het leveren van de afgesproken resultaten heeft Ton de gave om mensen te raken en voor zich te winnen. Daardoor is hij in staat een organisatie én mensen individueel te laten voelen dat verandering behalve spannend ook heel leuk kan zijn. Met Ton haal je inhoudelijke HR-expertise én zijn ziel en zaligheid in huis. ‘Touched, moved and inspired’; voor minder doen we het niet. Groots en meeslepend met oog voor de menselijke maat, mijn advies: Try Ton!"

MadurodamTNTSensireHet Stormt

Sherry van Leemput, Senior HR Advisor TNT

"In augustus 2010 werd bekend dat TNT opgesplitst zou worden in twee bedrijven: TNT Express en PostNL. De afdeling HR van het Corporate Global Headoffice te Hoofddorp had als taak de voorbereiding van deze herstructurering zodanig te begeleiden dat alle betreffende medewerkers, ruim 600, op een tijdige en correcte manier geïnformeerd en geadviseerd werden over de consequenties voor hun functie. In dit proces heeft Veranderzaken een adviserende rol gespeeld. Als onderdeel van de taak ontwikkelde Veranderzaken een training op maat waarbij alle leidinggevenden - van de direct reports van het bestuur tot de afdelingshoofden - de juiste technieken werden geleerd om medewerkers te begeleiden in deze onzekere periode waarbij ook mensen hun baan zouden verliezen. De bewustwording van de fases waar je als mens doorheen gaat bij grote veranderingen - zoals je baan die op het spel staat - was voor deelnemers aan de training zeer leerzaam en een echte eye-opener. De simulaties die Veranderzaken met behulp van een acteur inzette waren concreet, zeer actueel en bovenal goed te bevatten. Ton Keunen (red. directeur) is iemand die direct doch tactvol is, resultaatgericht met gevoel voor mens en omgeving en hij onderscheidt zich door het lef om ook het - naar het lijkt - onmogelijke aan te gaan. Zijn enthousiasme, aanpak en visie maken hem een ware aanbeveling als het gaat om het succesvol begeleiden van veranderingsprocessen."

MadurodamTNTSensireHet Stormt

Marleen van der Sijs, Manager wonen met zorg bij Sensire

"Ik denk met plezier terug op de samenwerking met Veranderzaken in een intensieve tijd. Ton Keunen (red. directeur) gaat doortastend aan de slag en weet zijn kennis en vaardigheden op creatieve wijze in te zetten voor de afgesproken resultaten. Hij maakt gebruik van zijn brede ervaring en een groot scala aan competenties op het gebied van HRM, coaching, presentatie en veranderprocessen. Ton was op prettige manier betrokken bij onze organisatie en mensen. Ton is daarbij leergierig, staat open voor feedback en heeft een groot gevoel voor humor."
 

Silke Rissewijck, Teamverpleegkundige Sensire

"Ik heb Ton Keunen (red. directeur Veranderzaken) leren kennen als een oprechte, geen-blad-voor-de-mond-nemende collega. In korte tijd en op een prettige manier heeft Ton veel in beweging gebracht op Sint Jozef. Ik heb er veel van geleerd, collega’s zijn er door gegroeid en hebben kansen gekregen die ze enthousiast benutten, wat daar ook het eindresultaat van mag zijn."

MadurodamTNTSensireHet Stormt

Lars Vink, Account Director Het Stormt

"Ton heeft mijn leven veranderd. Dit klinkt overdreven en toch voelt het zo. Met Ton's scherpzinnige karakter en doeltreffende methode wist ik het vertrouwen in mezelf te hervinden. Was ik een niet zelfverzekerde kerel voor die tijd. Helemaal niet. Althans, dat dacht ik. Coaching door Ton: voor mij een rollercaoster-achtige ervaring met heftige zelfinzichten die me ongelooflijk verder hebben geholpen. Ton, ontzettend bedankt. Ik ga je zeker aanbevelen."

Stel je wordt aangevallen door een stier. Grote kans dat je aan zijn horens gaat trekken in een poging het beest te bedwingen. Een verloren wedstrijd… Je zult het nooit winnen van een stier. Je kunt beter goed kijken naar je eigen rol, naar wat je wel kunt beïnvloeden. Veranderzaken leert mensen dansen met de stier in plaats van hem te bevechten.

Lees meer >

Achtergrond Ton KeunenVrienden van Certificeringen Lumina LeanSixSigma
Sluiten

Achtergrond Ton Keunen

"Gedurende mijn leven ben ik groepen gaan observeren. De ervaring die ik opdeed met die observaties, zet ik nu in. Als ik kijk naar teams en teamleden, vind ik binnen luttele momenten de crux waarom een team niet effectief functioneert.

Ik heb jarenlang gewerkt in diverse managementposities (HR, Sales, Marketing, Operations), als acteur, trainer en verandermanager. Door mijn ervaring aan ‘de andere kant van het bureau’, weet ik hoe de hazen lopen. Daarbij heb ik geleerd dat niets onmogelijk is, als je maar wilt en durft. In mijn visie zijn mensen vaak groter dan ze zelf denken. Daarom luister ik echt naar mensen. Vooral ook naar wat ze niet zeggen. Ik leef me compleet in de situatie in en zoek creatieve oplossingen buiten de bestaande kaders.

Ik ben ook een ongeduld, barst van de energie en ben recht door zee. Ik weet waar ik naartoe wil en kan dat snel overbrengen. Door mensen te inspireren, te motiveren voor de positieve uitkomst aan het eind van een traject, slaag ik erin de gewenste verandering op gang te brengen. Zo kunnen mensen en organisaties groeien, effectiever en succesvoller zijn."

EN HR Solutions | Hoofddorp

Al meer dan 10 jaar is EN HR solutions een inspirerende en betrouwbare partner voor recruitment vraagstukken. EN HR Solutions ondersteunt recruitmentprocessen met advies, capaciteit en middelen. Of het nu tijdelijk of structureel is, de oplossingen zijn op maat gemaakt en hebben als doel recruitment beter, sneller en kostenefficiënter in te richten/ uit te voeren. EN HR Solutions werkt vanuit de kernwaarden: overtuiging, ownership, openheid en ontwikkeling.

Lees meer op: www.enhrsolutions.nl

ZELV | Eindhoven

Mooie praatjes vullen geen gaatjes. Daarom is Zelv een communicatiebureau dat zich richt op middelen en medewerkers. Niet alleen beloven, maar ook waarmaken. En dat kan alleen als je jezelf bent. Het is de eigenheid van organisaties die wij benoemen en in communicatie laten zien. En anders dan andere communicatiebureaus gaan we ook voor medewerkers. Zij moeten immers de belofte in brochures en andere communicatiemiddelen waarmaken. Zie, toon en sterk jezelf. De essentie van ons verhaal. Wat is uw verhaal?

Lees meer op: www.zelv.nl

Crone Coaching | Amsterdam

Paul Crone heeft de afgelopen 20 jaar binnen de HR dienstverlening een passie ontwikkeld voor het coachen van individuen. Als loopbaanadviseur, HR-projectleider en HR-adviseur heeft hij de nodige loopbaanvraagstukken onder ogen gehad. Door zijn ervaringen met de vele kandidaten die hij begeleidde, weet hij snel ‘echt’ contact te maken met mensen en hen uit te dagen tot actie. Dit doet hij transparant en boekt hierdoor goede en concrete resultaten.

Lees meer op: www.cronecoaching.nl

TeamChange | Amsterdam

Martijn Vroemen - oprichter van TeamChange - adviseert bij de ontwikkeling van organisaties en bij samenwerkingsvragen, hij coacht teams en heeft als professionele hobby serious gaming ofwel het ontwikkelen en uitvoeren van spelsimulaties bij organisatieverandering. Martijn publiceert graag over zijn vak.

Lees meer op: www.martijnvroemen.nl

 
inspiratie
 
Meer

08.10.2014
Interview Human Capital Group:
Omgaan met veranderingen

Lees meer >

03.12.2013
Bedrijfsarrangement bij De val van een Superman
Lees meer >

04.11.2016 Ton Keunen

Nee, je bent geen zeur. Maar pak het wel slim aan

 Hij merkt het aan de zweetlip en het gestotter. Of hoe ze een paar keer langs zijn kantoortje lopen, maar niet naar binnen durven gaan. Of, ook opvallend: hoe ze opééns de week van tevoren kopjes koffie komen brengen en klusjes voor hem willen doen. „Het is meestal overduidelijk als een medewerker iets wil vragen waar hij eigenlijk tegenop ziet”, zegt Ton Keunen. Hij is al veertien jaar interim personeelsmanager bij zijn eigen zaak Veranderzaken en was daarvoor directeur bij een consultancybedrijf. In die functies heeft hij honderden ‘moeilijke gesprekken’ gevoerd: over meer salaris, een betere functie, of wel of niet een bonus.
 
Lees hier het volledige interview…
 

Sluiten
Stressklachten bij mensen tussen de 25-35! Een shortfilm die pleit voor meer aandacht voor persoonlijke ontwikkelin… https://t.co/P109srViH5
@ProvUtrecht 6 weken geleden heeft de provincie de wilgen geknipt langs de Rijksstraatweg in Nieuwersluis . De afg… https://t.co/5bPBgYY2IH
CV downloaden
contact

ton@veranderzaken.nl
06 410 39 118

Twitter @TonKeunen68

Linkedin Ton Keunen

 

Vestiging Zuid
Monica Keunen
Herman Kruijderstraat 4
5645 KD Eindhoven
06 533 39 571

monica@veranderzaken.nl

Utrechtsedwarsstraat 38, 1017 WG Amsterdam
Route plannen >
 
veranderen • reorganiseren • coachen • trainen
Learning Twitter Linkedin
Utrechtsestraat 70 1017 VR Amsterdam, 06 410 39 118